Saskia spreekt op het Nationaal Autismecongres 2023

Afgelopen vrijdag sprak onze mede-oprichter Saskia Maas op het Nationaal Autisme Congres over InterActing. Hoofdtrainer Jake Lefebvre en klasassistent Tristan Bannerman kwamen langs om twee op improvisatie gebaseerde oefeningen met het publiek te faciliteren, zodat ze konden ervaren wat de InterActing-studenten elke week leren. De sessie werd afgesloten door drie InterActing-studenten Aidan, Tennessee en Daniel die onder gejuich en applaus een korte improvisatieshow uitvoerden.

De NAC is een academische conferentie voor autisme-gerelateerde professionals, van psychiaters tot psychologen, neurologen maar ook leraren, schoolartsen en therapeuten.

Saskia vertelde hoe zij vijf jaar geleden samen met mede-oprichter Pim Donkersloot van Kindcentrum InterActing startte. Saskia is ervan overtuigd dat flexibiliteit een spier is die je kunt trainen. Ze gelooft ook dat als je een kind behandelt zoals hij is, hij zo zal blijven. Als je een kind behandelt zoals je wilt dat het wordt, breng je hem op weg naar die bestemming.

Dat is precies wat ze met InterActing wil bereiken. Wij helpen jongeren met autisme door middel van improvisatievaardigheden om sociaal weerbaarder en zelfverzekerder te worden. We leren ze op een speelse manier spontaan met elkaar omgaan. en voortbouwen op elkaars ideeën. En het allerbelangrijkste: ze hebben plezier en hebben een plek om vrienden te maken.

Deze aanpak wordt sterk ondersteund door onderzoek dat in de VS is gedaan door de speciale gast van de NAC, professor Matthew Lerner van de Stony Brook University in New York, die een keynote gaf over het heroverwegen van sociale resultaten over het hele spectrum en de levensloop.

Hij onderschrijft ook het feit dat het vermogen om contact te maken met leeftijdsgenoten en vriendschappen te ontwikkelen een van de meest cruciale en complexe ontwikkelingen in de jeugd is. Hoewel dit vermogen zich bij de meeste kinderen gemakkelijk ontwikkelt, ervaren jongeren in het spectrum aanhoudende sociale uitdagingen. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen van mechanismen van en het ontwikkelen van interventies voor sociaal en emotioneel functioneren (in het bijzonder relaties met leeftijdsgenoten) bij kinderen en adolescenten in het autismespectrum. Hij heeft improvisatie gebruikt, maar ook een hulpmiddel voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en begrip.

Saskia en Matthew spraken op de conferentie over samenwerken aan toekomstige programma’s en onderzoek samen met professor Sander Begeer van de Vrije Universiteit en dr. Kirstin Greaves-Lord van de Rijksuniversiteit Groningen.

info@interacting.nl

Rozengracht 117, 1016LV

Amsterdam RSIN: 859009026

Interacting
© Kavango