Wettelijke informatie

Contactgegevens:

Stichting InterActing
Rozengracht 117
1016 LV Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 2170400
Mobiel: +31 (0) 653 671652 (Saskia Maas)
Email: saskia@boomchicago.nl
Website: interacting@amsterdam.nl
KvK-nummer: 72157844
RSIN: 859009026
Statutaire Zetel: Amsterdam
Datum akte van oprichting: 16-7-2018

Statutaire Doelstelling

Inleiding
Jonge mensen hebben te maken met een sociale wereld die snel verandert. Aanpassingsvermogen en snel kunnen schakelen zijn hierbij cruciale vaardigheden. Voor jongeren met autisme is dit veel moeilijker – zij willen namelijk structuur, herhaling, voorspelbaarheid. Een sociaal leven opbouwen en verbinding vinden met anderen wordt hierdoor een stuk moeilijker.

Improvisatie theater is een vorm van theater waarbij er geen script gehanteerd wordt. Toch liggen er een aantal strategieen aan ten grondslag die heel toepasbaar zijn voor het vergroten van de sociale flexbiliteit van jongeren met autisme. Van het snel kunnen bouwen op elkaars ideeën, tot aan het reageren op de geacteerde emoties van de ander, improvisatie vaardigheden zijn net zo goed toepasbaar in het dagelijkse leven.

Het doel van de Stichting is:

 • het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van theater- en improvisatieprogramma’s voor
  tieners en jong volwassenen met autisme en/of andere beperkingen die communicatie
  uitdagingen opleveren;
 • het bedenken en ontwikkelen van theater- en improvisatieprogramma’s voor ouders van en
  voor scholen en opleidingsinstelling voor tieners en jong volwassenen met autisme en/of
  andere beperkingen die communicatie uitdagingen opleveren;
 • De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het aanbieden van improvisatietheater cursussen door de trainers van de Boom Chicago
  Academy in het Boom Chicago Theater.
 • Het aanbieden van improvisatietheater cursussen door de trainers van de Boom Chicago
  Academy op scholen voor speciaal onderwijs.
 • Spreken in het openbaar over deze specifieke doelgroep;
 • Advisering aan derden, het inschakelen van andere deskundigen.

Hoofdlijnen Beleidsplan Inter-Acting en Activiteiten

Missie&Visie
InterActing is onstaan uit de ambitie van Saskia Maas en Pim Donkersloot om de lessen die zij hebben getrokken uit, respectievelijk, het bedrijven van improvisatie-theater Boom Chicago in Amsterdam en het besturen van de organisatie ChildCenter, dat behandeling en begeleiding biedt aan kinderen uit het autistisch spectrum toe te passen op de specifieke doelgroep van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. Beide oprichters hebben zelf ook kinderen op het autisme spectrum, waardoor zij veel ervaring hebben opgedaan met en kennis hebben opgedaan over het sociale leven van jongeren met autisme. Nu is de ambitie om die kennis en ervaring in te zetten voor een organisatie waar door middel van een hands-on aanpak de sociale vaardigheden van kinderen met autisme verrijkt worden.

Activiteiten

 • Er worden cursussen georganiseerd van 8 weken waarvoor jongeren zich kunnen inschrijven.
  De groepen worden bewust klein gehouden, dus maximaal 14 deelnemers per cursus. De
  cursussen zijn tweetalig, in het Engels en Nederlands.
 • Er worden programma’s aangeboden op middelbare scholen voor speciaal onderwijs.
 • Er worden bijdrages geleverd aan congressen en bijeenkomsten waarin kennis en ervaring
  gedeeld worden.
 • Er wordt gewerkt aan de instelling van de Julia Award, een jaarlijkse prijs die wordt
  uitgereikt aan een jongere met een uitgesproken talent op het gebied van kunst en cultuur.

Organisatie

Oprichters:

 • Saskia Maas
 • Pim Donkersloot

Bestuur:

 • Voorzitter: Irene Koel
 • Penningmeester: Tomer Zakai
 • Secretaris: Alexander Jansen
 • Algemeen Bestuurslid: Davide Tararbra

Adviesraad:

 • Dr. Jill Adler
 • Kevin Walton
 • Pim Donkersloot
 • Lizz Kemery

Het bestuur van Inter-Acting is onbezoldigd.

Wordt onze vriend

InterAction is een non profit theatershool en zonder de hulp van onze donateurs zijn we nergens.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wil je meer zien?

InterActing is een veilige plek waar we theater maken en plezier hebben zowel op het podium als daarbuiten.

info@interacting.nl

Rozengracht 117, 1016LV

Amsterdam RSIN: 859009026

Interacting
© Kavango